• blad nr 18
  • 19-11-2016
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Jaarverslag moet voortaan openbaar

Dat heeft het ministerie van Onderwijs onlangs laten weten, nadat opnieuw is gebleken dat te weinig schoolbesturen hun jaarrekening zelf online zetten.
Recent berichtte het Onderwijsblad dat nog altijd veel instellingen in het basis- en voortgezet onderwijs geen of onvolledige jaarstukken op hun website zetten. Ze negeren daarmee eigen afspraken in hun codes Goed Bestuur.
In het voortgezet onderwijs zet een derde van de besturen de jaarstukken niet online, meldde de VO-raad pas nog. En in het basisonderwijs bleek uit een steekproef onder veertig grotere en kleinere besturen dat de helft geen actuele of volledige jaarstukken heeft gepubliceerd. De grotere organisaties doen het beter dan de kleinere. De PO-raad claimde na een eigen telling dat 85 procent van de grootste besturen de jaarstukken, al dan niet ingekort, online zet. In het mbo, hbo en wo doen besturen het beter, maar ook daar zijn er instellingen die hun jaarrekening alleen op aanvraag verstrekken.
De afgelopen jaren lieten de OCW-bewindslieden het aan schoolbesturen over om elkaar erop aan te spreken via hun codes. Eerder dit jaar waarschuwde Onderwijsminister Jet Bussemaker dat ze instellingen alsnog zou verplichten als zelfregulering niet werkt.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.