• blad nr 18
  • 19-11-2016
  • auteur J. van Aken 
  • Aan de telefoon

 

Kort nieuws

Verzet tegen prestatieafspraken
Zes hogescholen hebben een onvoldoende gekregen omdat ze niet al hun prestatieafspraken met de minister zijn nagekomen. Ten onrechte, vindt een deel van hen. Het oordeel van de reviewcommissie zou unfair zijn.
‘Onze docenten en studenten verdienen beter’, schrijft de Hogeschool Leiden in een brief aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs. Ook andere hogescholen leggen zich niet zomaar bij het oordeel van de reviewcommissie neer.
Die commissie oordeelde dat studenten van de zes hogescholen te veel voortijdig strandden of studievertraging opliepen. (HOP)

Schooladvies niet bijgesteld
Scholen hebben dit jaar bij ruim één op de vijf achtstegroepers het schooladvies bijgesteld, als de eindtoetsscore afweek van het advies van de leraar. Desondanks laat staatssecretaris Sander Dekker weten dat nog een aanzienlijk deel van de scholen het schooladvies niet aanpast.
Het gaat om zowel kleine scholen als grote schoolbesturen die ondanks hogere toetsscores niet of nauwelijks het oorspronkelijke advies bijstellen. ‘Dit is zeer ongewenst en in strijd met de wet’, schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. De Onderwijsinspectie zal met deze scholen in gesprek gaan.

Ex-bestuurder kreeg pensioenaanvulling
Voormalig bestuursvoorzitter Erik Hietbrink van het Scheepvaart- en Transport College in Rotterdam heeft bij zijn afscheid eind vorig jaar een pensioenaanvulling van 300 duizend euro gekregen.
Hietbrink stond ruim een kwart eeuw aan het roer van de organisatie. Half juli vorig jaar trad hij terug als voorzitter, maar hij bleef nog tot het einde van het jaar in dienst als bestuurslid.
De pensioenbijdrage staat los van de reguliere bezoldiging, die vorig jaar 215.691 euro bedroeg. Dat is 13 duizend euro meer dan in 2014. Die stijging wordt volgens de jaarrekening onder meer verklaard als een afrekening van vakantiegeld over 2015 en uitbetaalde vakantiedagen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.