• blad nr 18
  • 19-11-2016
  • auteur J. Poortvliet 
  • Redactioneel

 

Steeds minder leerlingen naar speciaal onderwijs

In 2015 daalt voor het eerst het percentage middelbare scholieren in het speciaal onderwijs. Het basisonderwijs kende al langer een dalende trend.

Gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs over het voortgezet onderwijs laten een trendbreuk zien: in het eerste jaar na de invoering van passend onderwijs dalen voor het eerst de verwijzingspercentages naar het voortgezet speciaal onderwijs, leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en de praktijkschool. Deze daling is toe te schrijven aan minder kinderen die naar speciaal onderwijsscholen gaan (-1300) of naar lwoo en praktijkonderwijs (-1400).
Ook in het primair onderwijs blijven steeds meer kinderen op de gewone basisschool. In 2011 was dat 95 procent, in oktober 2015 ligt het op 95,7 procent. Deze trend is al meer dan vijftien jaar geleden ingezet. De verschillen lijken marginaal, maar als de verwijzingspercentages sinds 2011 gelijk waren gebleven, had het speciaal onderwijs nu 11 duizend meer basisschoolkinderen geteld.
Passend onderwijs lijkt de opvang op reguliere basisscholen te versnellen. In 2015 daalde het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs harder dan de jaren daarvoor. Vooral het speciaal basisonderwijs (sbo) daalt snel, het speciaal onderwijs voor kinderen met zwaardere problemen (de clusters) iets minder.

Baanverlies
De teruglopende leerlingaantallen hebben verstrekkende gevolgen voor de werkgelegenheid in het speciaal onderwijs. Afgelopen maand berichtten lokale media over twee besturen die moeten bezuinigen. Bij scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs tussen Gennep en Tiel verdwijnen volgend schooljaar tientallen banen, aldus de Gelderlander. De krant voert Werner Willemsen, bestuursvoorzitter van de scholenkoepel Punt Speciaal op. ‘Als gevolg van het regeringsbeleid om leerlingen die meer begeleiding nodig hebben langer in het regulier onderwijs te houden, moeten we rekenen op een afname tot wel 10 procent.’
In Twente houdt Attendiz, de belangrijkste aanbieder van speciaal onderwijs in de regio, rekening met een afname van 30 procent in tien jaar tijd. Het bestuur laat in Tubantia weten dat zijn scholen afgelopen twee jaar bijna 300 leerlingen zijn kwijtgeraakt: van 2150 in oktober 2014 naar 1870 nu. Een nog onbekend aantal van de 525 voltijd banen zal daardoor verdwijnen. (JP/RS)

Lees meer over passend onderwijs vanaf pagina 28

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.