• blad nr 18
  • 19-11-2016
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Rekenscores mbo stagneren

De rekenscores op de hogere mbo-niveaus stagneren. Van alle toetsafnames in schooljaar 2015-2016 op mbo-niveau 4 leverde 31 procent een voldoende op. Mbo-4 studenten worden getoetst op rekenniveau 3F, hetzelfde als op het havo en vwo. Er zijn meerdere toetsmomenten: als alleen het hoogste cijfer per leerling wordt geteld, komt 48 procent uit op een voldoende. Het resultaat wordt wel geregistreerd, maar telt niet mee voor het diploma. Voor mbo 2 en 3 ligt de lat bij rekenniveau 2F. Ook bij mbo-niveau 3 stagneerden de scores vorig jaar, maar liggen de cijfers wel hoger. Op mbo-niveaus 2 leverde een derde van toetsafnames een voldoende op, en bijna de helft een 4 of lager. Behalve op het vwo telt rekenen nog nergens mee voor het diploma. Circa 95 procent van de vwo-leerlingen haalde dit jaar een voldoende als eindcijfer.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.