• blad nr 18
  • 19-11-2016
  • auteur R. Sikkes 
  • Commentaar

 

Verkiezings- of begrotingsdebat?

Op Prinsjesdag was er veel rumoer over de onderwijsbegroting. Naast de investeringen waren er namelijk ook verborgen bezuinigingen in de onderwijsbegroting. Waardoor er per saldo minder naar onderwijs gaat. Maar dat thema kwam in de Tweede Kamer nauwelijks meer terug. Vreemd. Er werd door de oppositie wat gemord in de coulissen, door de minister verwezen naar de vage post van de ramingen, alsof daar in 2017 grote meevallers zijn te vinden.
Met de verkiezingen in aantocht kreeg het begrotingsdebat een heel andere kleur. Niet de regering vol met mogelijke coalitiepartners voor na 15 maart echt dwarszitten. Nee, alvast het eigen verkiezingsprogramma uitventen alsof de campagnes al begonnen zijn.
Dus kapittelt het CDA partijen die de basisbeurs hebben afgeschaft. De PvdA zet zwaar in op een bredere onderbouw in het voortgezet onderwijs. GroenLinks wil dat het salaris in het basisonderwijs omhooggaat. D66 en SP tamboereren op kleinere klassen. VVD-staatssecretaris Sander Dekker noemt dat zonder dekking van de kosten weer populistisch. De PVV dient een motie in dat op iedere school met regelmaat de Nederlandse driekleur wordt gehesen terwijl het Wilhelmus klinkt.
Staatssecretaris Dekker had daarom wel gelijk toen hij vond dat hij in een verkiezingsdebat was terechtgekomen. Maar als dit de vooruitblik is naar de echte campagnes, is er hopelijk één voordeel. Dat het bij de verkiezingen van 2017 ook over onderwijs gaat. Dat er op dat terrein wat te kiezen is.
Want bij die verkiezingen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan ging het maandenlang niet of nauwelijks over onderwijs. Het onderwijs daar veelal voor Hillary en tegen Donald werd onrustig wakker, in afwachting wat de scholen staat te wachten. Hier moeten we dat zien te voorkomen. Goed onderwijs moet hoog op de politieke agenda staan.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.