• blad nr 14
  • 17-9-2016
  • auteur L. Verheggen 
  • Column

 

Burgerschap

Nu we uit even uit de economische crisis zijn, is de stelling dat het onderwijs een plek is waar je alleen leert schrijven en rekenen weer door vrijwel alle politici verlaten. Dat komt overigens vooral doordat die gedachtegang moeilijk te rijmen is met het hoofdpijndossier ‘radicaliserende jongeren’ dat door politici op het bordje van het onderwijs is geschoven.
De visies hierop lopen uiteen. Met name vanuit de rechterhoek is wel gesuggereerd dat de docent een soort verlengstuk moet worden van justitie. En laatst sprak ik op Radio1 met een pedagoog die vindt dat het onderwijs leidend moet zijn bij een pedagogisch partnerschap met de ouders en zo radicalisering moet helpen voorkomen.
En ja, net als iedereen die over het fenomeen nadenkt, kom ook ik met een variant waarin het onderwijs een rol heeft. Een ding staat vast: wie verwacht dat onderwijspersoneel een verlengstuk wordt van de politie, heeft een probleem met de AOb. Niet omdat we soft zijn, maar omdat het averechts werkt.
Op school kunnen we jongeren bij de les houden door ze vertrouwen te geven. We leren onze leerlingen respectvol omgaan met kritiek of een levensovertuiging die afwijkt van wat in de ogen van sommigen niet de norm is.
Dat kunnen we echter niet alleen. Daarvoor is de contacttijd met scholieren te beperkt en er ligt nog een waslijst aan andere taken. Bovendien heeft het onderwijs geen grip op datgene wat buiten schooltijd gebeurt. Ofschoon ik onze rol onderken, moeten we aanvaarden dat burgerschapsvorming een taak is die vooral bij de ouders ligt.
Van ouders en deskundigen verwacht ik dat ze lang in de spiegel kijken voor ze het onderwijs verantwoordelijk maken. Van politici ook, maar die moeten daarbij concluderen dat ze het onderwijs nooit meer mogen wegzetten als ‘alleen taal en rekenen’. Dat leidt tot ongelukken, en we weten allemaal wie de scherven weer bij elkaar mag vegen.
Liesbeth Verheggen, voorzitter AOb

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.