• blad nr 14
  • 17-9-2016
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

‘Docenten zijn zo passief’

Het is de hoogste tijd voor een intellectuele revolutie. Onderwijzend personeel moet minder klagen en meer doen om hun positie te verbeteren. Dit zegt Fayzal Alibaks, voorzitter van de AOb-groep openbaar onderwijs.

Tekst Ad Moerman Beeld Joost Grol
Nou, nou. Stevige taal. Onderwijzend personeel loopt al op het tandvlees en dan moeten ze nog meer gaan doen?
“Tja, dat is waar. Maar als ze wat willen doen aan bijvoorbeeld die werkdruk, dan zullen ze zelf in beweging moeten komen. De macht is de afgelopen decennia teveel bij de besturen en onderwijskoepels terecht gekomen. Allemaal het gevolg van het Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing in 1994. Dat moeten we terugdraaien. Meer invloed krijg je doorgaans niet in de schoot geworpen. Maar docenten zijn zo passief.”

Je klinkt lekker strijdvaardig!
“Dat heeft misschien wel te maken met mijn vorige baan. Ik was stafofficier bij de Koninklijke Luchtmacht. Ik adviseerde een commandant van een Patriot-eenheid.”

En nu docent geschiedenis?
“Ik mocht van de KMA een universitaire studie volgen om na mijn militaire loopbaan ook in de burgermaatschappij een plekje te kunnen vinden. Dat werd een studie geschiedenis, altijd al mijn favoriete vak. Na mijn diensttijd haalde ik de eerstegraadsbevoegdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Nu werk ik in het vwo, bij het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht.”

En je zet de strijd voort bij de AOb?
“Militair, onderwijs en de vakbond. Ja, mijn dromen komen allemaal uit. Alibaks heeft het goed voor elkaar tot dusver. Drie jaar geleden maakte ik op een AOb-bijeenkomst een opmerking over de ouderwetse top-down-benadering in het onderwijs. Ik werd meteen ingelijfd door de bond. Dezelfde mensen maakten me een jaar geleden voorzitter van de groep openbaar onderwijs.”

Wat zijn je speerpunten als voorzitter?
“Veel van die hoogopgeleide docenten zijn nogal passief als het gaat om het opkomen voor zichzelf en voor de onderwijsinhoudelijke kant van hun werk. Dat moet en kan anders. Bijvoorbeeld door op scholen, naast de medezeggenschapsraad, een aparte raad voor onderwijzend personeel in het leven te roepen. Op mijn school zijn we daar net mee gestart. We hebben daar hoge verwachtingen van.”

En verder?
“Ook vind ik dat het AOb-hoofdbestuur harder moet werken om het onderwijzende personeel weer meer aan het roer te krijgen. Nu hebben de onderwijsmanagers veel te veel macht. Met al die genoegzaam bekende misstanden tot gevolg. Dat komt allemaal door te weinig democratie en te veel top-down. Ook gemeenteraden laten hierin steken vallen. Volgens Artikel 23, lid 4 van de Grondwet moeten die zich veel intensiever met het onderwijs bemoeien dan ze de laatste decennia doen.”

We zijn dus nog niet klaar met Fayzal Alibaks?
“Zeer zeker niet. Vroeger adviseerde ik mijn commandant bij de Koninklijke Luchtmacht. Op termijn wil ik, naast mijn werk als geschiedenisleraar, ook parttime aan de slag bij het ministerie van Onderwijs. Als adviseur, het liefst dan maar meteen rechtstreeks aan de minister. Zij mag me mailen.”

f.alibaks@dalton-dordrecht.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.