• blad nr 14
  • 17-9-2016
  • auteur J. van Aken 
  • Juridisch advies

 

Nieuwe baan? Leg afspraken vast

In het onderwijs wissel je vaak bij de start van het schooljaar van baan. Werkgevers verstrekken vaak laat arbeidsovereenkomsten en daarom is het handig zelf afspraken vast te leggen.

Onderwijspersoneel krijgt bij aanvang van een nieuwe baan een akte van aanstelling in het openbaar onderwijs (tekent alleen de werkgever) of akte van benoeming in het bijzonder onderwijs (tekenen werkgever en werknemer). In deze arbeidsovereenkomst staat de functie, het aantal werkuren en de salarisschaal. Het is raadzaam deze zaken goed te controleren, want bij het openbaar onderwijs moet binnen zes weken bezwaar worden gemaakt.
Het probleem is dat werkgevers deze aktes vaak pas na maanden en soms pas na afloop van de werkzaamheden verstrekken. Dan kan bij eventuele onjuistheden de bezwaartermijn verstreken zijn. Het advies is daarom afspraken zelf schriftelijk vast te leggen. “Vraag je werkgever of hij die op de mail wil zetten of doe dat zelf. Vraag een bevestiging en zet erbij dat je aanneemt dat jouw mail conform de afspraken is als je niks hoort”, adviseert Wim Gulitz van het Informatie- en Adviescentrum van de AOb.
Zet in de mail welke dagen en uren je werkt, volgens welke salarisschaal en vermeld bij tijdelijke contracten de baan van degene die je vervangt, gedurende welke periode en het soort vervanging (ziekte of anders). Gulitz: “Let erop dat je een dienstverband bij een onderwijsinstelling krijgt en niet bij een uitzendbureau of via een payroll-constructie. Dat is altijd ongunstiger dan een arbeidsovereenkomst volgens de onderwijs-cao.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.