• blad nr 14
  • 17-9-2016
  • auteur J. van Aken 
  • Juridisch advies

 

Ondersteuners willen meer carrièrekansen

Onderwijsondersteunend personeel (oop) in het voortgezet onderwijs (vo) wenst meer carrièrekansen. Ruim vier op de vijf oop’ers wil doorgroeien naar een volgende functieschaal en meer dan de helft ambieert een andere functie, maar minder dan een op de vijf ondersteuners heeft die mogelijkheid.
Bijna de helft van de oop’ers (47 procent) is dan ook niet tevreden met het loopbaanbeleid van zijn school. Ondersteuners geven vaak aan dat er alleen loopbaanbeleid is voor onderwijsgevend personeel. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Loopbanen ondersteunend personeel voortgezet onderwijs’ dat in juli 2016 gepubliceerd is door Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Voion. ITS Radboud Universiteit Nijmegen deed het onderzoek onder een kleine 1500 conciërges, ict-medewerkers, secretaresses en (technisch) onderwijsassistenten in het vo.
Oop’ers vragen om een opleiding/scholing en meer tijd en waardering om hun loopbaan vorm te geven. Een actieve en stimulerende leidinggevende en financiële ondersteuning spelen volgens ondersteuners ook een belangrijke rol. Benut en creëer daarom scholingsbudget voor ondersteuners en maak hierover afspraken in een persoonlijk ontwikkelingsplan, adviseren de onderzoekers. Oop’ers hebben volgens de cao jaarlijks recht op een persoonlijk scholingsbudget van 500 euro en 40 klokuren. ‘Overweeg daarnaast om op sector- of schoolniveau geld beschikbaar te stellen voor een ‘ondersteunersbeurs’, vergelijkbaar met een Lerarenbeurs.’
Een andere mogelijkheid is volgens de onderzoekers het creëren van functieniveaus zoals junior, medior en senior. Daarnaast signaleren zij dat het werk van onderwijsassistenten steeds complexer wordt. Daarom stellen ze voor ‘tussenfuncties’ in te stellen, zoals lesinstructeur, waarbij het salarisverschil tussen docent en ondersteuner kleiner is.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.