• blad nr 14
  • 17-9-2016
  • auteur M. van Nieuwstadt 
  • Redactioneel

 

Roddelende moeder veroordeeld

Een moeder die een leerkracht in 2014 vals beschuldigde van misbruik en mishandeling is vorige maand veroordeeld tot een werkstraf en het betalen van smartengeld. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een ouder wordt veroordeeld voor het belasteren van een leerkracht.
Op een school in Brabant beschuldigde een groep meisjes uit groep 8 de leerkracht er in 2012 van dat hij hen aanrandde, sloeg en aan hun borsten en billen zat. Een stagiair ontkrachtte het verhaal en de leerlingen gaven kort daarna toe dat het verzonnen was.
In 2014 ontdekte de leerkracht dat een moeder, tevens leerkracht op de Brabantse school, andere moeders vertelde dat hij aan kinderen zat en ze sloeg. Hij deed aangifte van smaad en laster.
In het verhaal ‘Rechter veroordeelt roddelende moeder’, op pagina 12 van dit nummer stelt de Brabantse leerkracht dat onderwijspersoneel zich eigenlijk niet tegen valse beschuldigingen kan wapenen. “Het zou goed zijn als scholen en besturen een protocol klaar hebben liggen voor beschuldiging van misbruik. Dat ontbrak bij ons.” De leerkracht is destijds niet geschorst en er is geen aangifte gedaan. Hij zegt: “Dankzij het kordate optreden van de directie was het verhaal direct de wereld uit.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.