• blad nr 14
  • 17-9-2016
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

HU-baas krijgt jaarsalaris mee

Voormalig bestuursvoorzitter Geri Bonhof van de Hogeschool Utrecht kreeg vorig jaar september een gouden handdruk van een jaarsalaris mee (182.900 euro) nadat haar contract was afgelopen.

Ook declareerde ze ruim 15 duizend euro aan ‘deskundigheidsbevordering’. Inclusief het reguliere salaris komt Bonhofs totale bezoldiging in 2015 uit op ruim 324 duizend euro, zo blijkt uit de jaarrekening van de hogeschool. Bonhof gold tot haar vertrek als een van de best betaalde hbo-bestuurders en verdiende ruim meer dan een minister.
De instelling raakte eerder in opspraak nadat medewerkers vertelden dat ze onder druk werden gezet om met een geringe vertrekvergoeding ontslag te nemen. Onder Bonhof haalde het college van bestuur managers uit het bedrijfsleven binnen om met ferme hand 20 procent te bezuinigen op ondersteunende diensten.
Volgens de Wet normering topinkomens geldt een maximale ontslagvergoeding van 75 duizend euro. Vertrekregelingen die voor de wet zijn vastgelegd, blijven buiten schot. Overigens zat Bonhofs derde benoemingstermijn er gewoon op.
De deskundigheidsbevordering betreft met name een opleiding voor commissarissen in het bedrijfsleven, die Bonhof een half jaar voor haar vertrek volgde bij de Nyenrode Business Universiteit.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.