• blad nr 14
  • 17-9-2016
  • auteur R. Sikkes 
  • Commentaar

 

Het onderwijs bloeit

Zonder dat iemand daar om vraagt, vernieuwt het Nederlandse onderwijs. Gewoon, omdat leerkrachten kansen zien. Dit nummer staat er bol van. Sovel Vos bedacht een lessenreeks die jonge mbo-studenten helpt met zaken als motivatie en verantwoordelijkheid. Met het boek Teach like a champion gaan docenten aan de slag om bijvoorbeeld leerlingen beter bij de les te betrekken. Oude rot Lachesis reflecteert in haar column: waarom wordt ze toch elke keer weer overvallen door het gerommel aan het begin van het schooljaar? Tel daarbij op dat staatssecretaris Sander Dekker dolgraag het lesprogramma in basis- en voortgezet onderwijs wil veranderen.
Werken in het onderwijs betekent dat je het steeds weer beter wil doen. Alleen moet je daarvoor wel de tijd hebben. En zoals we weten uit het jaarlijkse internationaal vergelijkend warenonderzoek Education at a glance heeft de Nederlandse leraar het beredruk, hij draait veel meer lesuren dan gemiddeld en de klassen zitten voller.
In de verkiezingsprogramma’s die tot nu toe zijn verschenen, krijgt onderwijs behoorlijk veel aandacht. Maar er liggen ook andere lastige dossiers op tafel. Stijgende zorgkosten, meer geld naar veiligheid, het pensioenstelsel voor jong en oud. Krijgt onderwijs straks in een nieuw kabinet de ruimte die het verdient? Leraren willen hun leerlingen laten groeien en bloeien, maar dan hebben ze substantieel meer tijd nodig. Met die boodschap bestookt de AOb de politiek. Zolang als het nodig is.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.