• blad nr 13
  • 3-9-2016
  • auteur M. van Nieuwstadt 
  • Redactioneel

 

Springend rekenen werkt beter

Kinderen die bewegen tijdens reken- en spellingsoefeningen gaan sneller vooruit in scores van het Cito Leerlingvolgsysteem. Dat blijkt uit een studie naar het lesprogramma Fit&Vaardig van Esther Hartman en collega’s van de Rijksuniversiteit Groningen in het wetenschappelijk tijdschrift Pediatrics. Op leesvaardigheid had het programma geen effect.

Op basisscholen in Groningen deden 250 kinderen (groep 4 en 5) de herhalingsoefeningen drie maal per week, 20 tot 30 minuten. Ze sprongen bijvoorbeeld acht keer als antwoord op de vraag ‘hoeveel is 4x2?’. Een controlegroep van 250 kinderen volgde in dezelfde tijd de lesmethode, met andere herhalingsoefeningen.

Hartman heeft uitgerekend dat de extra leerwinst in twee jaar vier maanden bedraagt. Dat komt neer op een ‘effectgrootte’ van ruim 0,4; iets boven het minimumeffect dat onderwijsonderzoeker John Hattie hanteert voor nuttige onderwijsinnovaties (‘Wat werkt in het onderwijs’, Onderwijsblad 18 april 2015).

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.