• blad nr 13
  • 3-9-2016
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Kort Nieuws

Aanleg bepaalt leessnelheid
Niet alleen de opvoeding, maar ook erfelijke factoren zijn bepalend voor de leessnelheid van kinderen. Dat concludeert Elsje van Bergen (Vrije Universiteit en Universiteit van Oxford) uit onderzoek onder 1200 kinderen in wetenschapsmuseum Nemo in Amsterdam. (KH)

Veel meer ongeldige examens
De Onderwijsinspectie verklaarde 1370 examens en rekentoetsen in 2016 ongeldig. Dit kwam vaak door slordige fouten van de scholen zelf. Het aantal ongeldige examens ligt flink hoger dan in 2015 toen het om 850 examens ging. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie. (KH)

Download de nieuwe cao
Op AOb.nl kun je nu de definitieve cao’s uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs downloaden als PDF-document. De sociale partners kwamen eerder al tot een onderhandelingsakkoord. Wil je weten welke afspraken er voor jouw sector zijn gemaakt? Ga naar AOb.nl en klik op de tab: Over uw sector. (KH)

Turkse politiek hoort niet op school
De basisscholen van de Stichting Cosmicus Onderwijs en Witte Tulp Onderwijs in Amsterdam zijn, na de couppoging in Turkije, alert op spanningen tussen Turkse ouders en leerlingen. “We hebben leraren gezegd: jullie prioriteit is goed onderwijs verzorgen”, zegt Dorith Vrij, secretaris bij beide onderwijsstichtingen. “Ga vooral niet zelf in discussie met ouders, maar verwijs door naar de directie en bestuur.” (KH)

Minister evalueert prestatieafspraken
Snellere studenten, betere docenten, een hoger niveau. Het kabinet dwong hogescholen en universiteiten tot prestatieafspraken en wil nu weten of dat heeft geholpen. Tot 1 maart 2017 heeft een speciale evaluatiecommissie de tijd om haar licht te laten schijnen over de zogeheten prestatieafspraken. Dat meldt het ministerie van Onderwijs. (HOP)

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.