• blad nr 13
  • 3-9-2016
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Nieuwe selectiemethoden voor overvolle studies

Landelijk loten voor een populaire studie is vanaf dit schooljaar passé. Cijfers uit eerdere schooljaren en motivatie worden belangrijker.

Niet de eindexamencijfers of een dosis geluk bepalen voortaan of een scholier wordt toegelaten tot een numerus fixusopleiding. Het lotingssysteem zoals we dat kenden was volgens de Tweede Kamer te willekeurig. Eindexamenkandidaten moeten zich voor 15 januari gaan aanmelden voor een populaire opleiding, dat is dus ruim voor de eindexamens. De Erasmus Universiteit waarschuwt scholieren alvast: de cijferlijst van 5-vwo wordt belangrijk. Hierdoor krijgt die cijferlijst een nieuw gewicht. Een leerling van het Rotterdamse Emmauscollege wil daarom vrijwillig vwo-5 overdoen, in de hoop op een betere cijferlijst, liet decaan Jeroen Perdaan weten in het Algemeen Dagblad.

Niet alleen cijferlijsten worden voortaan door universiteiten en hogescholen opgevraagd, ook ‘motivatie’ gaat bepalen wie wel en wie niet wordt toegelaten. De opleiding diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht denkt motivatie te kunnen meten met toetsen. Andere opleidingen kiezen voor motivatiegesprekken of voor een motivatiebrief.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen laat niets aan het toeval over. Wie daar fysiotherapie, medische hulpverlening, mondzorgkunde, toegepaste psychologie, verpleegkunde of voeding en diëtiek wil volgen, moet vanaf 2017 een voorbereidingsopdracht maken. Ook is er een selectiedag waarop verschillende toetsen, testen en opdrachten gemaakt moeten worden. En er vindt een motivatiegesprek plaats.

In een wetsvoorstel probeert minister Jet Bussemaker opleidingen te dwingen de selectie gratis te doen. Voor studies als mondzorgkunde en fysiotherapie maakt ze een uitzondering, die zouden zo populair zijn dat selectie te veel geld kost. Deze opleidingen mogen maximaal honderd euro vragen voor de selectie.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.