• blad nr 13
  • 3-9-2016
  • auteur J. Poortvliet 
  • Redactioneel

 

Onderwijsplannen D66, 50Plus en PVV

Bij het ter perse gaan van het Onderwijsblad zijn drie verkiezingsprogramma’s bekend. De PVV bezuinigt op onderwijs. D66 en de 50Plus-partij lijken fors te investeren, maar geven daarvoor nog geen financiële onderbouwing.
D66 wil met onderwijs de opkomende ongelijkheid in de samenleving corrigeren. Als het aan de partij van Alexander Pechtold ligt kunnen aan het eind van de volgende kabinetsperiode, in 2021, alle kinderen in Nederland kiezen voor een brede buurtschool. Dat zijn scholen zoals kindcentra en Sterrenscholen: open voor kinderen van twee tot twaalf jaar. Voor- en vroegschoolse educatie, naschoolse opvang en overblijfmogelijkheden zijn er standaard. Voor het voortgezet onderwijs wil de partij weer meer brede brugklassen. En leraren die succesvol lesgeven aan de moeilijkste klassen zouden meer geld moeten krijgen.
De 50Plus-partij pleit in haar programma voor kleinere klassen en minder lesuren in het primair onderwijs. Zij vindt dat lerarensalarissen omhoog kunnen. De mavo en de ambachtsschool moeten terugkomen.
De PVV heeft maar één onderwijspunt in haar verkiezingsprogramma: alle islamitische basisscholen sluiten.
Dat zou een grote bezuiniging opleveren.
De Studiegroep Begrotingsruimte, een club van Haagse topambtenaren, stelde in juli dat een nieuw kabinet niet op onderwijs moet bezuinigen, maar ook niet moet investeren. Het ambtenarenadvies is een leidraad bij de kabinetsformatie.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.