• blad nr 13
  • 3-9-2016
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Meer onbevoegden door lerarentekort

Nog voordat het schooljaar goed en wel op gang was, stond het lerarentekort de afgelopen weken weer volop in de schijnwerpers. Er wordt al langer gewaarschuwd voor oplopende tekorten in het basisonderwijs, het nijpendst in de Randstad. In het voortgezet onderwijs zijn overal grote problemen bij exacte vakken, Duits en klassieke talen. De oorzaken: de pensioengolf van oudere leraren komt op gang, het aantal jongeren dat kiest voor de lerarenopleiding daalt. Door het lerarentekort komen er meer onbevoegden voor de klas. Uit cijfers van Centerdata blijkt dat verhoudingsgewijs de meeste onbevoegde lessen worden gegeven in het vmbo, de minste in het vwo.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.