• blad nr 13
  • 3-9-2016
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Hulp zorgleerlingen vereist kleinere klas

Kleinere klassen en minder bureaucratie. Dat zijn twee van de vier verbeterpunten die nodig zijn om van passend onderwijs een succes te maken, volgens een brief van de AOb aan de Tweede Kamer.

Twee jaar na de invoering van deze onderwijsvernieuwing ziet de Algemene Onderwijsbond nog steeds grote problemen. De werkdruk is te hoog en leerlingen krijgen niet de aandacht die ze verdienen.

Er is op vier punten verbetering nodig om van passend onderwijs een succes te maken, staat in de brief. Zo is door de invoering van passend onderwijs de werkdruk nog meer verhoogd. In elke klas zitten nu namelijk ook leerlingen die extra zorg nodig hebben.
De klassen moeten daarom kleiner. “De staatssecretaris vindt dat de klassengrootte wel meevalt”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. “In de praktijk zien we dat 28 leerlingen of meer geen uitzondering is.”

Een ander prangend punt is de bureaucratie. Voor veel docenten is het onduidelijk wat ze wel of niet moeten administreren. “Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen bedenken vaak aanvullende administratieve plichten”, zegt Verheggen. “Ze hebben niet door hoeveel extra werk dat oplevert.” De AOb wil dat de Onderwijsinspectie aangeeft wat er nodig is, zodat schoolbesturen en samenwerkingsverbanden dit kunnen overnemen.

Verder wil de bond dat leraren betere ondersteuning krijgen. Administratief medewerkers kunnen veel werk uit handen nemen van intern begeleiders en leraren.

Eén landelijk niveau van basisondersteuning is het laatste punt waar de AOb voor pleit. Nu hanteren samenwerkingsverbanden een eigen definitie van basisondersteuning. “Dat werkt verwarrend”, zegt Verheggen. “Bij één landelijk niveau is duidelijk welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en welke niet. Het is dan veel beter te bepalen waar extra leraren, onderwijsassistenten of intern begeleiders nodig zijn.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.