• blad nr 13
  • 3-9-2016
  • auteur R. Sikkes 
  • Commentaar

 

Mind the gap, Sander!

In de Londense metro klingelt het bij de stations uit de omroepinstallatie. Mind the gap. Pas op de kloof. De slogan die waarschuwt voor dit minimale gevaar is populair, je kan er zelfs T-shirts en petjes van kopen.

Maar als het gaat om onderwijssalarissen en de marktsector is er een serieuze kloof. In de Verenigde Staten hebben ze het over de steeds grotere pay gap tussen klas en bedrijf, die daar nu al grote lerarentekorten veroorzaakt.

In Nederland is dat niet heel veel anders, betoogde hoogleraar Frank Cörvers onlangs in Trouw. Met een pensioengolf op komst en matige salarissen, die niet concurreren met wat hoger opgeleiden ergens anders krijgen, stevenen we ook in Nederland af op tekorten.
Omhoog dus dat salaris? Sander Dekker aarzelt in het interview dat we voor dit nummer met hem hadden. Dit jaar was er een mooie salarisstijging, hij hoopt op blijvend economisch herstel. Dat helpt. Maar er is geen geldmachine. Dus hoe hij ‘de beste mensen wil verleiden om voor het onderwijs te kiezen’, blijft een beetje in het midden.

Misschien komt zijn aarzeling doordat de VVD het verkiezingsprogramma nog moet openbaren. En zijn de liberalen aan het wikken en wegen wat zij met de onderwijssalarissen gaan doen. In het recente verleden zette de partij zwaar in op prestatiebeloning. Niet doen. We hebben een beter advies: mind the gap, Sander! Zonder hogere salarissen koersen we keihard af op grote lerarentekorten.
Robert Sikkes, hoofdredacteur

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.