• blad nr 13
  • 3-9-2016
  • auteur . Overige 
  • Opinie

 

De jongens tegen de meisjes


Het onderwijs is doortrokken van seksisme. Docent klassieke talen Christiaan Caspers ergert zich rot aan de stereotypering van ‘de jongens’ versus ‘de meisjes’. Uitdagender onderwijs? Graag. Maar dan voor jongens én meisjes.

‘Als je ziet hoeveel vrouwen aan het begin van hun carričre overspannen raken, dan ligt het voor de hand dat we daar eens kritisch naar kijken’, stelt onderwijsadviseur Karin van Brussel in het artikel ‘De mannenschool’ (Onderwijsblad 11). Ja, waar zouden al die vrouwen nou zo’n last van hebben? ‘Meisjes eisen heel veel van zichzelf’, zegt Van Brussel. ‘Meiden kiezen vaak voor de veilige weg’, zegt haar geestverwant Henno Oldenbeuving, die zich ‘al tien jaar met deze materie bezighoudt’. Nou, dat zal wel zo zijn, dan. Het ligt gewoon aan hun prefrontale cortex. Die ontwikkelt zich anders dan die van jongens. Daarom zijn meisjes te ambitieus én niet ambitieus genoeg. Ze moeten maar eens ervaren ‘dat je niet alles altijd even goed kunt doen’, concludeert Van Brussel. Dat zal ze leren.

Nee. Dat er zoveel vrouwen aan het begin van hun carričre overspannen raken, dat komt door het seksisme waarvan het onderwijs doortrokken is. Dat komt door de botte vrouwenhaat, die in elke zin van een artikel als ‘De mannenschool’ doorklinkt. Vrouwen verdienen voor hetzelfde werk gemiddeld 10 tot 15 procent minder dan mannen. Vrouwen zijn structureel ondervertegenwoordigd in functies met maatschappelijk aanzien. De status van een beroepsgroep daalt, naarmate er meer vrouwen in werkzaam zijn. En toch, stelt Oldenbeuving, ‘zijn jongens in het hedendaagse onderwijs duidelijk in het nadeel’. ‘Vooral jongens’ hebben in het onderwijs ‘veel meer uitdaging’ nodig. Een ‘jongensachtige aanpak’ is geboden, want het is hoog tijd, zegt Kimo Steenaert, moeder van twee zoons, ‘dat er meer aandacht is voor de leerbehoeften van jongens’. Laat die meisjes hun ambities maar een beetje bijstellen, want anders vallen de jongens, met hun zich zo anders ontwikkelende hersenen, ‘buiten de boot’.

Seksisme zit diep in ons denken verankerd. Het woord ‘meisje’ is een verkleinwoordje, het begint met een mooie ronde medeklinker en eindigt op een zwakke klinker. Alleen al door dat woord te gebruiken (naast het stoere woord ‘jongen’, met zijn sterke, gesloten slotlettergreep) wijzen we meisjes hun plaats. Meisjes zijn allemaal kleine zusjes. Seksisme zit ook diep verankerd in onze samenleving. Geld verdienen is mannenwerk, dus niemand maakt zich druk om die 15 procent. En als de vanzelfsprekende superioriteit van het mannelijke geslacht in het hedendaagse onderwijs niet tot zijn recht komt, dan is er iets mis met het hedendaagse onderwijs. Dan moet het anders met het hedendaagse onderwijs.
Dit is waar vrouwen last van hebben: van de vanzelfsprekendheid waarmee zij door leraren, door onderwijskundigen, door ouders en broertjes, door collega’s en werkgevers, en uiteindelijk hoe kan het ook anders, na een opvoeding die begint met roze muisjes op de beschuitjes door zichzelf worden achtergesteld bij mannen. Onderwijs draait om jongens en hun leerbehoeften, meisjes komen vanzelf wel aan hun trekken. Bah. Als ik een vrouw was, dan zou ik daar ook overspannen van worden. En niet alleen aan het begin van mijn carričre.

Niet doen, dus, dat uitdagendere onderwijs van Van Brussel en haar handlangers? Natuurlijk wel. Lekker met z’n allen naar het vliegveld, aan een vliegtuigmotor voelen. Maar niet omdat ‘vooral jongens’ daar baat bij hebben. En ophouden met de stereotypering van de jongens versus de meisjes. Al dat onderzoek naar die prefrontale cortex is leuk en aardig, maar niet als het bijdraagt aan de structurele discriminatie die ons onderwijs kenmerkt en onze samenleving verziekt. Dan richt het onvergelijkbaar meer schade aan dan het goed doet.

Christiaan Caspers is docent klassieke talen

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.