• blad nr 13
  • 3-9-2016
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

Rekenen met pensioenen

Op MijnABP kunnen mensen zelf uitrekenen hoeveel pensioen ze straks ontvangen. Maar veel mensen vinden dat ingewikkeld. Daarom kruipt AOb-consulent Rob Wouters regelmatig met leden achter de computer.

Hoe zit het met dat MijnABP?”
“Daar kun je het allemaal zelf uitrekenen. Sinds vorig jaar moet je inloggen met DigiD op een vernieuwde site. De staafdiagrammen zijn vervangen door louter getallen. Volgens het ABP een versimpeling, maar het is volgens mij voor veel mensen minder inzichtelijk geworden zonder die plaatjes.”

Maar is het ook ingewikkelder?
“Er is nu eenmaal een categorie mensen die zucht en steunt als het om veranderingen gaat. Met name op computergebied. Maar als je het eenmaal door hebt, is het eigenlijk best eenvoudig en handig allemaal. Volgens mij speelt er iets anders: mensen moeten ineens nadenken over iets wat ze altijd voor zich uit schoven. Namelijk hun pensioen. Dat vinden ze niet leuk.”

Pensioen schijnt vaak ineens dichtbij te komen?
“Precies. Vaak op een moment dat het niet zo lekker meer loopt, dat de schoolleiding je eigenlijk liever kwijt dan rijk is. Dan doemen vragen op als: ontslag en onder curatele bij het UWV of ga je weer zelf aan het stuur van je leven staan?”

Wat bedoel je?
“Als ik met leden in gesprek ga en ze de keuzemogelijkheden voorleg dan blijkt eigenlijk altijd dat ze meer pensioen tegoed hebben dan ze dachten. En dus meer keuzevrijheid, bijvoorbeeld om eerder te stoppen. Als je dertig tot veertig jaar hebt gewerkt, hou je op je op je aow-leeftijd netto vaak meer over dan toen je nog werkte. Dat geeft mogelijkheden.”

Bijvoorbeeld?
“Zelf ben ik 63 jaar en al een poosje gedeeltelijk met pensioen. Ik werk alleen nog hobbymatig. Dat pensioeninkomen gebruikte ik om mijn hypotheek om te zetten naar een lager rentepercentage. Mijn lagere inkomen straks, wordt ruimschoots gecompenseerd door mijn lagere woonlasten in de komende twintig jaar."

Slim hoor!
“Ik heb er altijd al lol in gehad om te kijken hoe je allerlei regelingen zo goed mogelijk naar je hand kunt zetten. Die regelingen zijn er nu eenmaal. Je kunt ook in de weerstand gaan zitten. Daar word je zelden wijzer van.”

Hoe vaak komen AOb-leden bij je langs?
“Ik kruip minstens één of twee keer per week met iemand achter de computer. Daarnaast zit ik regelmatig aan de telefoon om mensen over de drempel van MijnABP te helpen. Dan log ik even in met de DigiD van de beller.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.