• blad nr 13
  • 3-9-2016
  • auteur J. van Aken 
  • Juridische rubriek

 

Ziek tijdens de vakantie


Leraren in het primair en voortgezet onderwijs die ziek worden tijdens hun vakantie hebben meestal geen recht op compensatie. Onderwijsgevend personeel in het primair en voortgezet onderwijs dat ziek wordt tijdens de vakantie heeft recht op compensatie als ze minder dan twintig dagen (parttimers naar rato van hun dienstverband) vakantie in een jaar hebben gehad. “Het gaat om het aantal vakantiedagen op jaarbasis, dus voor een week griep tijdens de herfstvakantie hoeft een werkgever geen extra vrij te geven. Met de kerst-, mei- en zomervakantie zit je dan ruim boven twintig vakantiedagen. Leraren krijgen vooral compensatie als ze langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn”, legt Rianne Leijnse van het Informatie- en Advies Centrum van de AOb uit. “Wat een jaar is, verschilt overigens per cao: het basisonderwijs telt van 1 oktober tot 30 september en het voortgezet onderwijs gaat uit van een schooljaar van 1 augustus tot 31 juli”, tipt ze. Voor juridisch advies kunt u contact opnemen met het Informatie en Advies Centrum van de AOb: 0900 4636262 (5 cent per minuut), info@aob.nl


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.