• blad nr 13
  • 3-9-2016
  • auteur J. van Aken 
  • Juridisch advies

 

Samenwerken aan werkdruk


Vijf basisscholen nemen zelf maatregelen om de werkdruk te verminderen tijdens de pilot ‘Samenwerken aan werkdruk’ van het Arbeidsmarktplatform PO. De werkstress is in het primair onderwijs met 20 procent beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde van 14 procent, volgens cijfers van TNO. Daarom wil Arbeidsmarktplatform PO het gesprek tussen leerkrachten en schoolleiders over het aanpakken van werkstress stimuleren. De vijf scholen uit de pilot pakken aan de hand van de ‘Werkdruk Wegwijzer’ van TNO gedurende een jaar zelf de werkdruk aan. Ze doorlopen vijf stappen: is er sprake van werkdruk, weet je waar de werkdruk door komen, wat kun je eraan doen, aan de slag en heeft de aanpak succes? Uit een nulmeting kwamen een aantal oorzaken van werkdruk naar boven: niet-lesgebonden taken, projecten en vieringen, contact met ouders, nakijkwerk en administratie. De scholen voeren momenteel maatregelen in. Ze proberen niet-lesgebonden taken efficiënter te organiseren met draaiboeken, een protocol grensoverschrijdend gedrag op te stellen, effectiever te roosteren en nieuwe leerkrachten intensiever te begeleiden. Ook willen ze ‘slimmer nakijken’ door minder na te kijken en door digitalisering van toetsen. In het voorjaar van 2017 ronden de scholen de pilot af en zijn de resultaten van de genomen maatregelen bekend, waarna die worden gedeeld met andere scholen in het po.


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.