• blad nr 13
  • 3-9-2016
  • auteur . Overige 
  • Juridisch advies

 

Druk niet te snel op de rode stopknop

Druk niet te snel op de rode stopknop

Een deelnemer aan het programma Miljoenjacht liep 5 miljoen euro mis omdat hij per ongeluk te vroeg op de rode stopknop drukte. ‘De rode stopknop’ komt in het onderwijs ook voor, maar dan in de hoedanigheid van een vertrekregeling.

Regelmatig heeft de juridische dienst dossiers waarin een lid te snel vrijwillig ontslag neemt of te snel instemt met een bescheiden individuele vertrekregeling, terwijl de werkgever nog in overleg is met de vakbonden over een sociaal plan. Een sociaal plan is een soort collectieve vertrekregeling bij een reorganisatie. Wat nu als u uw ontslag heeft ingediend of ingestemd heeft met een individuele vertrekregeling en even later een sociaal plan met een aanmerkelijk betere vertrekregeling van kracht wordt?
Deze situatie kan tot stevige juridische discussies leiden, omdat de werknemer een leuke vertrekpremie kan mislopen. Een werkgever kan onder bepaalde omstandigheden een grote zorgplicht hebben voor een te snelle beslisser; een werknemer die voornemens is om te stoppen met werken als een reorganisatie ophanden is. Van een goede werkgever kan verwacht worden dat hij navraag doet om te achterhalen of de werknemer wel met de juiste kennis van zaken stopt met werken. Ofwel: van een goed werkgever kan verwacht worden dat hij een werknemer behoedt voor te snelle en ondoordachte instemming met een beëindiging van het dienstverband, zeker als deze werknemer niet wordt bijgestaan door een jurist.
In de praktijk komt het elk jaar een paar keer voor dat een te snelle beslisser een gunstige vertrekregeling dreigt mis te lopen of misloopt.

Tips om dergelijke discussies te voorkomen en de regie te behouden over het moment dat u vertrekt:
1. Laat u goed informeren en op de hoogte houden over de reorganisatie via bijvoorbeeld de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad of de ondernemingsraad.
2. Houd de interne nieuwsbrieven van de werkgever en de AOb goed in de gaten.
3. Neem geen overhaaste beslissing om te vertrekken, zeker als er geen spoed of haast is geboden met het vertrek.
4. Stel de afdeling personeelszaken op de hoogte van uw voornemen om te stoppen met werken.
5. Win altijd juridisch advies in bij de juridische dienst van de AOb als u van plan bent om te stoppen met werken en gebruik wenst te maken van een individuele vertrekregeling of sociaal plan.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.