• blad nr 13
  • 3-9-2016
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Goede voornemens: ‘Dit schooljaar wil ik…’


Agnes Lancee (52) is management assistent op de Dr. A. van Voorthuysenschool voor speciaal onderwijs en op de afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs de Herenwaard in Rotterdam: “Ik hoop dat ik snel kan lezen en schrijven met het nieuwe administratiesysteem dat wij dit jaar krijgen. Verder wil ik starten met een opleiding en wil ik vanuit mijn achtergrond bij de AOb volop actief zijn in de medezeggenschapsraad van beide scholen.” Moniek Daamen (29) is instructeur kapper en schoonheidsverzorging bij onderwijsbedrijf Salon de Nieuwe Stad van MBO Amersfoort: “Voor mij is het belangrijk dat ik een inspiratie ben voor studenten. In het nieuwe schooljaar wil ik studenten met leuke workshops zowel beroepsvaardigheden als vaktechnische vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om klanten meer dan tevreden de deur uit te laten gaan.” Narine Gharibyan (37) is docent Engels op de School voor Economie en Ondernemen, onderdeel van MBO Amersfoort: “Het komende schooljaar wil ik een goede start maken met de tweetalige opleiding marketing en communicatie. Ik wil mij ook graag verdiepen in partnerschappen en samenwerkingstrajecten met verschillende scholen in Europa en daarbuiten.” Willem Bannink (53) is teamleider van de School voor Veiligheid, van MBO Amersfoort: “Ik wil de energie die de vakantie geeft zolang mogelijk vasthouden. Vanuit die energie wil ik nieuwe uitdagingen aangaan. Zo wil ik de studenten en mijn collega’s in het oog houden, samen met hen de schouders eronder zetten en werken in projecten.” Klassenassistent Wendy Fabrie (40) werkt op de Rotterdamse mytylschool de Brug op de afdeling vmbo/havo: “Dit schooljaar wil ik weer zo’n goed jaar hebben qua studie als vorig jaar. Ik ben bezig met de studie voor leraar gezondheidszorg en welzijn. Daarnaast wil ik alles wat ik daar leer gebruiken om meer leuke lessen te verzorgen voor de leerlingen van de mytylschool.” Mirjam de Jager (48) is leraar op basisschool de Werf in Zaandijk. Ze heeft een subsidie van het Lerarenontwikkelfonds ontvangen: “Dit jaar wil ik, samen met mijn collega’s, mooie lessen gaan aanbieden in de vorm van ateliers. Kinderen leren vakoverschrijdend onderzoeken, ontwerpen en presenteren in welke vorm dan ook. Ook leren ze hun talenten te gebruiken.” Geert Jan van Dam (35)is seniordocent communicatie en projectleider studenttevredenheid op de NHL Hogeschool in Leeuwarden: “Ik wil verder met het verkennen van digitale mogelijkheden om studenten onderling ook online in dialoog te laten gaan over het vakgebied communicatie.” Ruud Sturm (51) is directeur van de Prinses Ireneschool, een christelijke basisschool in Goes: “Samen met de rest van het team willen we werken aan ouderbetrokkenheid 3.0. We starten het schooljaar met een nieuwjaarsreceptie en houden in de eerste weken startgesprekken tussen kind, ouder en leerkracht. Daarna spreken we met ouders een passend plan af.”


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.