• blad nr 7
  • 2-4-2016
  • auteur . Overige 
  • Opinie

 

Rotterdamse lerarenbonus is een farce

De bonus van vijfduizend euro om leraren naar Rotterdam te trekken is een farce. Dat stelt docent Sonja Flipsen. Wees zuinig op je leraren en geef eens een schouderklop.

In Rotterdam kunnen startende leraren een bonus van vijfduizend euro opstrijken. Hiervoor trekt de gemeente 7,7 miljoen euro uit om het lerarentekort, vooral bij de vakken wiskunde, scheikunde, natuurkunde en Duits, aan te pakken.
Een farce. De echte pijn is dat er niet zorgvuldig wordt omgegaan met docenten. Met de lerarenbonus wordt een flinke bruidsschat gegeven, terwijl investeren in het huwelijk ontbreekt. Het kapitaal van de leraar wordt niet op waarde geschat en de leraar wordt overbelast. Wat betekent die eerstegraads wiskundedocent voor jouw school? Wat heeft hij allemaal in huis? En wat zou hij in de toekomst willen doen? Zelden worden deze vragen gesteld. Docenten gemotiveerd houden, speelt nauwelijks een rol.
Startende docenten worden niet effectief begeleid en worden overvraagd. Een beginnende jonge docent heeft formeel het recht op een vermindering van de lestaken en hij krijgt extra begeleidingsuren. Deze docenten worden te vaak als stopverf gebruikt. Ze krijgen moeilijke en volle klassen. Begeleiders zijn er wel, alleen die staan zelf ook voor de klas. Dus van coaching in de les komt het vaak niet. Niet zelden draait de startende leerkracht binnen drie tot vijf jaar stuk en kiest hij, gedesillusioneerd, voor een andere carrière. Hoe zorg je dat jonge professionals wel zelfvertrouwen kweken en blijvend voor het onderwijs kiezen?
Zorg voor een professioneel vangnet bij ziekteverzuim. Als een docent nu ziek wordt, vangen collega’s die lessen op; omdat de leerlingen anders naar huis gestuurd worden. Er wordt dus een beroep gedaan op de docent met een al te vol takenpakket. De druk die directies daarbij uitoefenen op docenten, vind ik ongepast.
Onderwijs concurreert met het bedrijfsleven; wil je goed gekwalificeerde docenten aan je binden, zorg dan voor een behoorlijk salaris. De overheid speelt geen sinterklaas nu er eindelijk een loonsverhoging is, we hebben jaren op de nullijn gestaan.
Een bron van frustratie bij veel docenten zijn de jaarlijkse lesbezoeken van het management. Een lid van het managementteam komt in de les kijken met een afvinklijst of de docent wel voldoet aan de criteria van de inspectie. Niemand vraagt hoe effectief dat is. ‘Het hoort er nu eenmaal bij’, of: ‘We doen het al jaren zo’. Het kan positief uitpakken, maar ook aanleiding zijn voor een ‘veroordelingsgesprek’ over wat er allemaal niet goed gaat. Natuurlijk, er zijn docenten die niet functioneren. Zorg dat zo’n leraar zelfvertrouwen opbouwt, scholing en ondersteuning krijgt om wel goed onderwijs te bieden. Maar blijf niet doormodderen.
We zijn in het Nederlandse onderwijs kampioen in ‘veel’. Veel leerlingen in de klas, veel lesuren, veel niet-lesgebonden taken, veel regels en ja, veel vakantie. Het korte ziekteverzuim en de burn-outfactor zijn hoog, evenals de werkdruk. Onderwijs geven is topsport. Dat vergt een gedetailleerde voorbereiding, een dosis humor en enorme discipline. Als de klassen zo groot blijven, als de werkdruk zo hoog blijft, als er zo weinig tijd is om professioneel na te denken over lesgeven dan blijven we in deze vicieuze cirkel van hollen en stilstaan verkeren.
Lok docenten niet met een bonus van vijfduizend euro, maar kies eens voor echte oplossingen. Wees zuinig op je professioneel kapitaal, geef eens een schouderklop en maak keuzes die niet door financiën zijn ingegeven. Zorg dat jongeren voor het Rotterdamse onderwijs kiezen en dat de oude rotten graag in het Rotterdamse onderwijs blijven.

Docent Engels en geschiedenis Sonja Flipsen staat tien jaar voor de klas in Rotterdam, waarvan acht jaar bevoegd

Dit artikel verscheen eerder op de site van RTV Rijnmond

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.