• blad nr 7
  • 2-4-2016
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

Bevoegd, benoembaar en bekwaam

Een soort van kleine stelselwijziging komt er aan: het verplichte lerarenregister in 2017. Wat betekent dat voor leraren in het mbo? Velen hebben geen flauw idee, weet AOb-sectorbestuurder Hélène Jansen. “Terwijl de gevolgen best groot zijn.”

Tekst Ad Moerman Beeld Joost Grol

Mensen weten niet wat hun te wachten staat. Wat nu?
“Het enige wat we kunnen doen is het land in om uit te leggen. Op dit moment staan er veertien bijeenkomsten voor onderwijsgevenden in het mbo in mijn agenda. Gratis voor leden. Niet-leden zijn ook welkom, mits ze ter plekke lid worden.”

De eerste heb je al achter de rug?
“Inderdaad. In Amsterdam hadden we ongeveer twintig mensen in de zaal. Dat viel qua aantal tegen. Maar kwalitatief was het een heel goede bijeenkomst. Het werd daar echt zichtbaar dat het verplichte lerarenregister voor het mbo hele specifieke vragen oplevert. Daarom is het goed dat we voor deze sector aparte avonden organiseren.”

Vertel.
“In het mbo komt 60 tot 70 procent van de onderwijsgevenden en instructeurs als zij-instromer vanuit het bedrijfsleven binnen. Kenmerkend voor mbo is dat men breder ingezet kan worden dan waarvoor men specifiek bevoegd is. Met de komst van het register heeft dit gevolgen voor scholing en onderhoud van de bekwaamheidseisen. Wat gebeurt er als je met een vast contract niet de nodige punten voor het register haalt? En wat houdt het in als ik mijn punten haal; krijg ik dan een vast contract? Gelden de eisen ook voor mensen met tijdelijke contracten? Wanneer ben je benoembaar en wanneer bevoegd? Op al dit soort vragen gaan we in.”

Er verandert dus wel het een en ander?
“Zeg dat wel. Maar dat is niet per se verkeerd. In de advocatuur en de medische sector bestaan openbare registers al langer. Je laat daarmee als sector zien welke kwaliteit je in huis hebt. Voor de buitenwereld wordt inzichtelijk dat lesgeven een vak is en dat de beroepsgroep zijn vakbekwaamheid onderhoudt.”

Wat schiet je daar mee op in de portemonnee?
“Dat is dus echt één van de positieve kanten van dit verhaal. Het wordt ook zichtbaar of mensen die bevoegd zijn, benoemd zijn in de juiste salarisschalen. Dat is nu niet altijd even duidelijk.”

Vreemd dat onderwijsgevenden nog zo onwetend zijn.
“In andere beroepsgroepen is zo’n openbaar register de gewoonste zaak van de wereld. Voor het onderwijs is het register nieuw en onze indruk dat ‘men nog niet beseft wat er staat te gebeuren’, wordt bevestigd. Het is ook best een ingewikkeld verhaal. Maar onontkoombaar. Uiteindelijk vaart de beroepsgroep wel bij deze ontwikkeling.”

Ook een bijeenkomst over de bekwaamheidseisen in het mbo bijwonen? Zie voor data en locatie pagina .. Ga voor meer informatie en inschrijving naar www.aobevents.nl (verenigingsbijeenkomsten)

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.