• blad nr 7
  • 2-4-2016
  • auteur J. van Aken 
  • Juridisch advies

 

Werkgevers misbruiken opslagfactor

Regelmatig scharen werkgevers te veel taken onder uren die bedoeld zijn voor lesvoorbereiding en nakijken.

Voor het vaststellen van het taakbeleid is er de keuze tussen het basismodel en het overlegmodel in het primair onderwijs. Bij de keuze voor het overlegmodel wordt per school een invoeringsplan opgesteld waarin staat welke taken onder de opslagfactor vallen. Die bedraagt in overleg 35 tot 45 procent extra tijd bovenop de lesuren voor lesvoorbereiding en nakijken. De PMR en tweederde van het personeel moet daarmee instemmen. “Maar het gebeurt regelmatig dat leidinggevenden ook alle teamvergaderingen, de sportdag en gezamenlijke cursus in de opslagfactor plaatsen. Dat zijn zaken die niet direct raken aan het primaire proces en die horen er niet in. Deze werkgevers maken misbruik van de opslagfactor, waardoor er te weinig tijd overblijft voor voor- en nawerk”, stelt AOb-sectorbestuurder primair onderwijs Anton Bodegraven.
Binnen het basismodel stelt de werkgever, na overleg met het team en met instemming van de PMR, het taakbeleid inclusief voor- en nawerk en bijbehorende uren vast. “We zien echter vaak dat het overleg met het team niet plaatsvindt en dat leidinggevenden een voorstel aan de PMR doen. Als die instemt, kun je er als individuele werknemer formeel niet veel aan doen”, zegt Bodegraven.
In de komende periode worden het taakbeleid en de jaartaak vastgesteld of wordt gekozen voor het overlegmodel. “Daarom willen wij mensen erop wijzen dat het team recht heeft om mede te beslissen welke werkzaamheden een school wel en niet oppakt. En als er te veel taken onder het voor- en nawerk vallen, stap dan naar de PMR, die heeft instemmingsrecht.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.