• blad nr 7
  • 2-4-2016
  • auteur . Overige 
  • Juridisch advies

 

Beoordeling

Tijdens een beoordelingsgesprek beoordeelt uw leidinggevende uw prestaties van de afgelopen periode. Wat kunt u verwachten?

Een beoordelingsgesprek is eenrichtingsverkeer: de werknemer neemt kennis van het oordeel over zijn functioneren en daarop mag hij reageren. Een slechte beoordeling kan rechtspositionele gevolgen hebben. Zo wordt vaak tijdens een beoordelingsgesprek bepaald of een jaarcontract wordt omgezet in een vast dienstverband. Ook kan bij slecht functioneren besloten worden tot disciplinaire maatregelen: bijvoorbeeld een schriftelijke berisping, schorsing met behoud van salaris of het opzeggen van het dienstverband.
De gevolgen kunnen dus ingrijpend zijn en daarom is een gedegen voorbereiding vereist. Vraag de regeling functionerings- en beoordelingsgesprekken op bij uw werkgever, zodat u weet wat u kunt verwachten.
Aan een beoordelingsgesprek gaan een of meer functioneringsgesprekken vooraf. Daarnaast moet vooraf worden meegedeeld welke aspecten van iemands functioneren worden beoordeeld. Aan de hand van het takenpakket wordt getoetst wat er over het functioneren van de werknemer bekend is. Het gaat om informatie uit de afgelopen periode van de werknemer zelf en direct belanghebbenden.
Tijdens het gesprek horen mededelingen duidelijk en voldoende gemotiveerd te worden. In het personeelsdossier dient een gespreksverslag opgenomen te worden. Neem het verslag grondig door en onderteken het niet zomaar. U hebt altijd de mogelijkheid uw eigen zienswijze schriftelijk kenbaar te maken door aan te geven met welke stelling(en) u het oneens bent en deze reactie op te laten nemen in het personeelsdossier. Ook hoort u goed geïnformeerd te worden welke bezwaarmogelijkheden er intern tegen het gesprek en de beslissing bestaan en in welke gevallen beroep mogelijk is bij welke instantie.
Voor juridisch advies kunt u contact opnemen met het Informatie en Advies Centrum van de AOb: 0900 4636262 (5 cent per minuut), infoaob.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.