• blad nr 7
  • 2-4-2016
  • auteur . Overige 
  • Juridisch advies

 

Eerder stoppen via een vaststellingsovereenkomst

Veel zestigplussers verlaten het onderwijs vroegtijdig via een vaststellingsovereenkomst. Het is een misverstand dat zo’n overeenkomst altijd recht geeft op een ontslag- of transitievergoeding.

Mevrouw Visser is een oudgediende die zich altijd met veel plezier en energie heeft ingezet voor ‘haar’ kinderen. De laatste tijd echter is ze echter steeds minder gelukkig op haar werk. De zoveelste afdelingsmanager is aangetreden en vraagt nog meer administratieve handelingen en nog meer overleg van haar. Ook kan zij steeds minder goed tegen de drukke klassen en heeft ze na een werkdag veel tijd nodig om te herstellen.
Als zij dit terloops noemt in een gesprek met haar directeur vraagt deze of zij niet wil stoppen met werken. Mevrouw Visser heeft hier wel oren naar, maar alleen als dit voor haar financieel haalbaar is. Korte tijd later ontvangt ze een voorstel in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Mevrouw Visser vraagt de juridische dienst van de AOb om advies. Zij is teleurgesteld dat zij geen geld meekrijgt. Na haar lange dienstverband had ze verwacht een ontslagvergoeding te krijgen en ook had zij gehoord over een transitievergoeding.
In de praktijk van de juridische dienst blijkt dat veel ouderen, voornamelijk zestigplussers, het onderwijs vroegtijdig verlaten. Niet altijd gebeurt dit onvrijwillig. Net als bij mevrouw Visser is er vaak een combinatie van factoren die maakt dat leraren en onderwijsondersteunend personeel niet tot hun aow-gerechtigde leeftijd werkzaam blijven. Vaak geeft de werkgever de keuze tussen vroegpensioen of de vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst spreken werkgever en werknemer af onder welke voorwaarden zij uit elkaar gaan.
Het belangrijkste aandachtspunt voor de juridische dienst is of mevrouw Visser ook echt de arbeidsverhouding wil beëindigen via een vaststellingsovereenkomst. Daarbij moet duidelijk zijn dat gekozen wordt voor een uitkeringssituatie waarbij in de meeste gevallen formeel nog steeds sollicitatieplicht bestaat. Ook is van belang de ww- en de bovenwettelijke uitkering zoveel als mogelijk worden veilig gesteld. Om dit te bereiken moet in de vaststellingsovereenkomst in ieder geval zijn opgenomen dat het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt.
Ook wordt altijd aandacht besteed aan een ontslagvergoeding. Veel leden hebben het idee dat een ontslagvergoeding passend is vanwege hun lange onderwijsloopbaan of hun langdurige dienstverband bij één bestuur. Dit idee is echter niet terecht, omdat de werknemer er zelf voor kiest om weg te gaan. En omdat in het onderwijs een aanvulling bestaat op de wettelijke ww via de bovenwettelijke uitkering. De transitievergoeding ten slotte is bij een vaststellingsovereenkomst geen vanzelfsprekendheid.
Ondanks de aanvankelijke teleurstelling over het ontbreken van een ontslagvergoeding kiest mevrouw Visser er toch voor om haar arbeidsverhouding te beëindigen en tekent de vaststellingsovereenkomst. Tot slot krijgt zij van de juridische dienst het advies mee om haar contributiegegevens aan te laten passen. Leden in een uitkeringssituatie betalen namelijk een lagere contributie aan de AOb.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.