• blad nr 7
  • 2-4-2016
  • auteur T. van Haperen 
  • Column

 

Stop de waanzin. Nu

De Kamerleden Ypma (PvdA), Bruins (ChristenUnie) en Grasshof (GroenLinks) dienen een motie in. Over lerarenopleidingen. Die moeten hun curriculum aanpassen. In verband met Onderwijs2032. De motie bestaat grotendeels uit modieuze blabla. Omgaan met verschillen, ict, theorie en praktijk. Laat gaan. Maar bij één zin gaan de alarmbellen af. Het ontwikkelen van brede, vakoverstijgende educatieve bachelors en masters, die studenten voorbereiden op het moderne beroep van leraar. Vakoverstijgende lerarenopleidingen koppelen de lesbevoegdheid aan kennisdomeinen. Natuur en technologie. Taal en cultuur. Mens en maatschappij. En dus niet aan vakken. Dit heeft verregaande gevolgen. Voor hoe kinderen leren op school. En het beroep leraar.
Een leraar die niet een vak studeert en dat vervolgens doceert, wordt begeleider. Van het leerproces binnen een interessegebied. En vanaf dan stuurt niet de vakaanpak, maar de leervraag van kinderen rond een maatschappelijk probleem het leerproces. De leraar transformeert van kennisoverdrager naar jeugdwerker. Eerdere ervaringen leren dat deze taakinvulling in de uitvoering ingewikkeld is. De prikkel tot leren moet van de krachtige leeromgeving komen. Een verhullende term. In werkelijkheid staat het vervangen van klaslokalen door leerpleinen met ict voor fouten, slordigheden en misconcepten. Witte kinderen van hoogopgeleide ouders, met het huiswerkinstituut op de achterhand, overleven in deze kennis-jungles. De rest moet wel heel graag willen.
Ypma, Bruins en Grasshof zien dit echter anders. Zij vinden vakdoorbrekend onderwijs op leerpleinen vooral modern. Maar waar komt die wijsheid vandaan? Ypma heeft een bevoegdheid maatschappijleer. Lesgeven deed ze amper. Haar hbo-bachelor diende vooral als toegang voor een academische opleiding. Bruins en Grasshof weten niks van algemene vorming. Kortom, zij hobbelen achter staatssecretaris Dekker en VO-raad voorzitter Rosenmöller aan. En waar komt hun vooruitziende blik vandaan? Heb je het nou nog niet door!? Het zijn de ambtenaren, sukkel! In Nederland runt de vierde macht het onderwijs. Samen met een coterie van onzichtbare regenten. Ziehier het democratisch tekort van de Nederlandse onderwijspolitiek.
De motie Ypma, Bruins en Grasshof is aangenomen. PVV en SP stemmen tegen. Precies zo ging het bij de lumpsum, basisvorming, vmbo en studiehuis. Elke zeperd wordt in dat rare parlement net niet unaniem aangenomen. Een normaal mens zou hiervan leren. Maar een Kamerlid met ambitie wil vooral ergens anders zijn. En dus zit het onderwijsverstand aan de randen van het politiek spectrum. Bij de partijen die nooit ministers leveren.
In maart 2012 protesteerden 50 duizend leraren in de Arena in Amsterdam. Tegen de Wet passend onderwijs. Voor vakbondsbestuurders was dat volle stadion een hoogtepunt. Fijn voor ze, maar momenteel elimineert het politiek bestuurlijk complex in een gecoördineerde actie de vakleerkracht. Dit is onwenselijk. In 2008 sprak Jeroen Dijsselbloem (PvdA), telg van een onderwijsgezin, zijn respect uit voor ons en onze praktijkkennis. In het rapport van zijn enquêtecommissie. Het is enkel aan vakleraren te danken dat er nog iets goed gaat in het onderwijs. Maar de Dekkers, Rosenmöllers, Ypma’s, Bruinzen en Grasshofjes van deze wereld hebben het geheugen van een goudvis. Huur die Arena af. Stop de waanzin. Nu.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.