• blad nr 7
  • 2-4-2016
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Scholen negeren eigen code

Een kwart van de schoolbesturen in het primair onderwijs maakt het jaarverslag nog altijd niet actief openbaar. Basisschoolbesturen negeren daarmee de eigen afspraken die ze in 2014 hebben gemaakt om volledig transparant te zijn over de besteding van publieke middelen. Dat blijkt uit een evaluatie van de Code Goed Bestuur die is uitgevoerd in opdracht van de PO-raad. Het gaat om een zelfevaluatie, waarbij alle po-besturen een vragenlijst kregen voorgelegd. Minder dan de helft van de besturen vulde de lijst in. Twee jaar geleden reageerde minister Jet Bussemaker na onderzoek door het Onderwijsblad verbaasd dat een deel van de scholen de jaarrekening in de la houdt. Daarna is transparantie over de jaarcijfers in de code opgenomen. Bussemaker blijft voorlopig vertrouwen op zelfregulering door scholen, liet ze onlangs in de Tweede Kamer weten.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.