• blad nr 7
  • 2-4-2016
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

AOb wil grotere rol leerkracht bij Onderwijs2032

De stem van leerkrachten is onvoldoende meegenomen in de plannen voor een nieuw curriculum die een onderzoeksgroep rond Paul Schnabel eind januari heeft gepresenteerd. Dat zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.
“Het is natuurlijk goed om zo af en toe het onderwijsprogramma tegen het licht te houden”, aldus Verheggen. “Maar wij willen even pas op de plaats maken en eerst met onze leden discussiëren over de programmavernieuwing.”
Ook de andere bonden en lerarenorganisaties in de Onderwijscoöperatie willen eerst met hun leden overleggen over het project voor de vormgeving van een nieuw onderwijsprogramma, Onderwijs2032. In een brief van 16 maart hebben zij staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs dat laten weten.
Begin maart is in de Tweede Kamer uitvoerig gedebatteerd over de curriculumvernieuwing van basis- en voortgezet onderwijs. Het ging daarbij vooral over het proces. Moest er nu een commissie aan de gang, een naam van een voorzitter was er al, zoals staatssecretaris Dekker wilde. Of moest de vormgeving worden neergelegd bij de Onderwijscoöperatie, iets waar de Tweede Kamer op aandrong.
Dekker zei in het debat vorige week dat de Onderwijscoöperatie waar de AOb samen met alle bonden deel van uitmaakt instemde met zijn koers. Een interne discussie binnen het bestuur van de coöperatie wees echter anders uit. De bonden willen hun leden en ook niet-leden betrekken bij de discussie over het eindrapport van de commissie-Schnabel. De opbrengst van dat debat geven zij voor 1 december 2016 aan de staatssecretaris en de Tweede Kamer.
Liesbeth Verheggen: “Het lijkt misschien wel alsof er uitvoerig is gediscussieerd, maar wat erg opvalt is dat tussen de eerste schets en het eindrapport wat punten en komma’s zijn verzet. Leraren en scholen moeten tijd krijgen om het programma aan te passen als dat nodig is.”
Lees de column van Liesbeth Verheggen over Onderwijs2032 op pagina 53.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.