• blad nr 7
  • 2-4-2016
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Minder ondersteuners aan het werk

In het basis- en het middelbaar beroepsonderwijs waren de afgelopen jaren flink minder voltijdbanen voor onderwijsondersteuners. In het mbo daalde het aantal fte voor ondersteuners tussen 2010 en 2014 met ruim 15 procent, in het primair onderwijs met ruim 11 procent. Dat blijkt uit antwoorden van minister Jet Bussemaker van Onderwijs op Kamervragen. In het voortgezet onderwijs daalde het aantal banen minder hard, met 2 procent. Deze cijfers gaan over alle onderwijsondersteuners, zoals klassenassistenten, conciërges en administratiepersoneel.
In de Leeuwarder Courant vroeg mbo-4 studente Jetske de Boer aandacht voor onderwijsassistenten in het basisonderwijs. Die komen te weinig aan het werk. Zij wilde weten waarom er zo weinig geld beschikbaar is voor assistenten.
Bussemaker schrijft dat het aantal vacatures voor onderwijs- en klassenassistenten in het basisonderwijs inderdaad afnam. Het gaat om globale schattingen. Ook meldt de minister dat de werkloosheid onder gediplomeerde onderwijsassistenten, mede door de economische crisis, toenam van 3,4 procent in 2010 naar 12,8 procent in 2014.
Het totaal afgestudeerde onderwijsassistenten is vanaf schooljaar 2009/2010 ook gedaald met 20 procent. Het aantal studenten dat na de mbo-4 opleiding naar de pabo gaat, is gehalveerd; waarschijnlijk door de hogere toelatingseisen.
De minister wijst erop dat schoolbesturen zelf bepalen of ze ondersteuners in dienst nemen. Het ministerie zet in op ‘eerlijke voorlichting’ over de arbeidsmarktkansen, want dat kan op mbo-instellingen beter.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.