• blad nr 7
  • 2-4-2016
  • auteur K. Hagen 
  • Redactioneel

 

Nieuws aanslagen valt scholen binnen

Via smartphones of televisie stroomden de berichten over de aanslagen in Brussel vorige week razendsnel de klas in. Leerkrachten op lagere en middelbare scholen maakten ruimte voor discussie en geruststelling.

“Als school moet je er altijd aandacht aan besteden, anders heb ik de angst dat we er gevoelloos voor worden”, zegt Sanne Kuyt, meester van groep 8 van Obs Pantarijn in De Meern.
Op het Limburgse Lyceum Schöndeln van wiskundedocent Rob Hommen was het niet lastig om erover te beginnen. De berichten stroomden binnen op de smartphones. Hommen: “Leerlingen schrokken, Brussel is dichtbij. Zij vliegen voor vakanties ook vanaf vliegveld Zaventem.” Hommens mentorklassen wilden erover praten. “Daar ruim ik tijd voor in. Het is van belang om niet je eigen mening te geven, maar het gesprek te faciliteren.”
Tijdens de gesprekken gaf de wiskundedocent aan dat leerlingen berichten moeten verifiëren en hij trok de discussie breder dan alleen de terreuraanslagen. “We hebben het ook over demonstraties van rechts-radialen gehad. Het gaat erom leerlingen kritisch te maken en te leren hoe ze tot een mening komen.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.