• blad nr 7
  • 2-4-2016
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Zorgen over discriminatie stages

Minister Jet Bussemaker van onderwijs heeft bezorgd gereageerd op het bericht dat een deel van de allochtone mbo-studenten discriminatie ondervindt bij het zoeken naar een stageplek. Het gaat met name om meisjes met een hoofddoek en jongens met een Marokkaanse achtergrond. Het Kennisplatform Integratie en Samenleving van het Verweij Jonker-instituut beschrijft op basis van een ‘verkennende studie’ onder 75 mbo-studenten en 50 medewerkers dat allochtone studenten bedrijven met een discriminatie-reputatie mijden. Stagebegeleiders zijn vaak pragmatisch ingesteld: ze proberen studenten dan ergens anders onder te brengen en werkgevers te vriend te houden. Bijna alle roc-medewerkers geven overigens aan dat ook andere factoren zoals het opleidingsniveau de stagekansen bepalen. Met name studenten op niveaus 1 en 2 hebben het moeilijk, omdat werkgevers liever niveau 4-stagiaires hebben. Op basis van de verkenning vallen nog geen harde uitspraken te doen over de omvang van stagediscriminatie. Minister Bussemaker heeft aangegeven dat extra onderzoek gewenst is.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.