• blad nr 7
  • 2-4-2016
  • auteur R. Sikkes 
  • Commentaar

 

Altijd te laat

Iedereen in het onderwijs kent ze: leerlingen die altijd te laat zijn. Smoezen genoeg natuurlijk, waar het deze keer anders was dan de vorige overtreding. Grote beloften dat het nooooooit meer zal gebeuren. Heus. Echt waar. En morgen verschijnt die leerlingen net zo makkelijk weer na de bel.
Dat patroon zien terug op de onderwijsarbeidsmarkt. Overschotten en tekorten wisselen elkaar vrolijk af. Steeds weer reageert de overheid, grondwettelijk verantwoordelijk voor goed onderwijs, te laat.
In de naoorlogse jaren was er een waanzinnig lerarentekort, maar het duurde tot 1957 voordat de Tweede Kamer eindelijk het verbod op werken voor getrouwde vrouwen bij overheid en onderwijs definitief schrapte.
Met overschotten kon de politiek ook moeilijk omgaan: toen in de jaren tachtig duidelijk werd dat er veel te veel jongeren op pabo en lerarenopleidingen zaten, duurde het lang voordat er een ontmoedigingsbeleid werd ingevoerd. En daarna reageerde het ministerie weer vol ongeloof toen wetenschappers ruim voor de eeuwwisseling een tekort aankondigden, wat er ook daadwerkelijk kwam.
Vol verbazing keek de politiek een jaar of acht geleden weer naar de oplopende werkloosheid. Ja, hallo, langer doorwerken door ouderen betekent minder banen voor jongeren. Zo staan we weer voor het volgende tekort, omdat de uitgestelde pensioengolf nu toch op gang komt en ondertussen de toelating tot de pabo is beperkt.
Altijd te laat, die overheid. Ik verlang erg naar een excellente overheid, die op tijd reageert op ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.