• blad nr 5
  • 5-3-2016
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Bazen Cito en Kennisnet verdienen meer dan minster

Niet alleen onderwijsinstellingen, maar ook dienstverlenende non profit-organisaties als Cito, Kennisnet en de NVAO betalen hun bazen meer dan een ministersloon van 178 duizend euro.

Dat blijkt uit een inventarisatie van het Onderwijsblad over 2014. De vorige zomer vertrokken Cito-baas Marten Roorda voert de lijst aan met een bezoldiging van 229.792 euro. Hij wordt op de voet gevolgd door NVAO-voorzitter Anne Flierman, die 227 duizend euro toucheerde.
De bedragen liggen onder de in 2014 nog ruimere norm van de Wet normering topinkomens (230.474 euro inclusief onkostenvergoeding en pensioenpremie). Vanaf 2015 is de wnt-grens verlaagd naar een ministerssalaris. Voor bestaande contracten geldt een overgangsregeling.
Stichting Cinop en Stichting Platform Bètatechniek telden rond de twee ton neer voor hun directeur-bestuurders. De directeur van Kennisnet komt uit op ruim 193 duizend euro, de onlangs vertrokken directeur van Stichting Leerplanontwikkeling verdiende een kleine 197 duizend euro. Ook bij vier van de vijf werkgeverskoepels in het onderwijs verdienen de voorzitters meer dan een minister. Cito en NVAO hebben allebei twee topfunctionarissen in de boeken staan boven het ministersloon.

Surf naar www.aob.nl voor alle namen en bedragen

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.