• blad nr 12
  • 17-6-2000
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Flip Deijs overleden

Op zaterdag 27 mei is Flip Deijs op 81-jarige leeftijd overleden. Deijs was vanaf 1947 actief in de onderwijsvakbeweging. Hij maakte deel uit van het afdelingbestuur van de NOV-afdeling Haarlem en had vanaf 1956 zitting in het hoofdbestuur van de NOV (later Abop). Gedurende deze periode versterkte hij ook de gelederen van het sectiebestuur speciaal onderwijs.
Tot op het moment van zijn overlijden was Deijs actief in de organisatie. Hij had zitting in het bestuur van het district Kennemerland en in de groepsraad postactieven.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.