• blad nr 12
  • 17-6-2000
  • auteur O. Bosma 
  • Redactioneel

 

Buitenschoolse opvang

Per 1 september wordt een regeling buitenschoolse opvang voor onderwijspersoneel in het primair, voortgezet en bve-onderwijs van kracht. Het gaat om een uitwerking van de onlangs gesloten onderwijs-cao (die nog door de achterban van de bonden geaccordeerd moet worden). Informatie over de regeling wordt gegeven door de uitvoeringsorganisatie van de kinderopvang, Suk, telefoon (030)2323100. Aanmeldingsformulieren kunnen worden aangevraagd bij Suk, Postbus 8545, 3503 RM Utrecht, onder vermelding van Œaanmeldingsformulier bso onderwijspersoneel¹.
Aanmelding kan vanaf het moment dat de regeling in Uitleg wordt gepubliceerd, uiterlijk 26 juli, maar het zou ook al 12 juli kunnen zijn. Bij toewijzing van aanvragen geldt de volgorde van binnenkomst. Een aanvraag kan hoogstens twaalf maanden voor men gebruik wil maken van de regeling worden ingediend. De regeling is ook bedoeld voor werknemers die nu zelf een plaats betalen, maar geldt niet met terugwerkende kracht.
Het is nog onduidelijk hoeveel geld er beschikbaar is. Volgens de cao vier miljoen gulden. Er was echter al 3,6 miljoen voorlopig gereserveerd. De bonden tellen beide bedragen op en willen het gereserveerde bedrag overhevelen naar de regeling nul- tot vierjarigen, waar nog altijd wachtlijsten bestaan. Het ministerie betwist dat en beschouwt de gereserveerde 3,6 miljoen als deel van de overeengekomen vier miljoen. Daarover wordt nog onderhandeld.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.