• blad nr 12
  • 17-6-2000
  • auteur D. van 't Erve 
  • Redactioneel

 

Actiegroep niet in nood

Het vorige nummer van Het Onderwijsblad berichtte over de financiële perikelen van de actiegroep Kwaliteitsverbetering lerarenberoep voortgezet onderwijs. Daarin stond dat de groep gelieerd is aan een andere actiegroep, O!O!O! Deze groep laat weten dat er geen sprake is van enige samenwerking. O!O!O! heeft in de drie jaar van haar bestaan het tienvoudige van het bedrag dat de KVLO aan steun ontving (Ÿ1200,-) binnengekregen. ŒO!O!O! is nog steeds alive and kicking en ontplooit voortdurend actie naar de politiek, de beleidsmakers en andere organisaties om een einde te maken aan de uitholling van het beroep¹, aldus de reactie. (OB).

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.