• blad nr 12
  • 17-6-2000
  • auteur D. van 't Erve 
  • Redactioneel

 

Overleg cao-hbo mislukt

De onderhandelingen over de cao-hbo zijn vastgelopen. De bonden vinden het loonbod van zes procent voor twee jaar te laag. Grootste knelpunt is dat de loonsverhogingen pas in het najaar zullen ingaan. Volgens AOb-onderhandelaar Martin Knoop is hierdoor geen sprake van de forse investeringen die de Hbo-raad had beloofd. De AOb roept nu de leden in het hbo op voor overleg over vervolgstappen. Knoop sluit acties niet uit.

Het eerder ingaan van de loonsverhoging is belangrijk voor de werkelijke stijging van het loon per maand (volume). Het bod van de Hbo-raad bestaat uit 2,5 procent per oktober 2000, 2,5 procent per oktober 2001 en een procent per mei 2002. Uiteindelijk gaat het loon dan structureel pas een maand voor het aflopen van het akkoord in 2002 met zes procent omhoog. Maar als in dit cao-bod wordt gekeken wat een werknemer gemiddeld per maand in de contractperiode van twee jaar aan loonsverhoging zou krijgen, is dat nog geen drie procent. Het spreiden van loonsverhogingen is voor werkgevers een manier om de totale uitgaven te beperken.
De Hbo-raad heeft beloofd fors te investeren, zodat het hbo als aantrekkelijke werkgever kan concurreren met de markt. Het bod dat nu op tafel ligt, voldoet niet aan die belofte², zegt AOb-onderhandelaar Martin Knoop. Hij sluit acties niet uit, maar blijft optimistisch gestemd. ³Ik denk dat het verschil met onze looneisen wel overbrugbaar is. De laatste ronde zijn we als bond van acht naar zeven procent loonsverhoging teruggegaan, dat betekent dat er nu nog een procent verschil is. Ik ga ervan uit dat mensen doen wat ze beloven, dat de werkgever het bod best nog iets kan verhogen en eerder in het tweede jaar kan laten ingaan.²
Daarbij neem ik aan dat de Hbo-raad volwassen genoeg is om acties te voorkomen en we alsnog een goed akkoord kunnen sluiten², zegt Knoop. Daarmee doelend op de cao-rituelen, van eisen stellen, actie voeren en akkoord sluiten, waartegen minister Hermans en AOb-voorzitter Jacques Tichelaar zich onlangs in Het Onderwijsblad hebben uitgesproken.
De AOb ging in mei de onderhandelingen in met het volgende eisenpakket: een cao met een looptijd van een jaar, vier procent loonsverhoging, een procent eindejaarsuitkering, forse verkorting van de salarislijnen, goed leeftijdsbewust personeelsplan en voldoende middelen voor scholing. De Hbo-raad startte met een loonbod van 4,5 procent voor twee jaar. Hoewel dit absoluut niet in de richting kwam van de eis, besloten de bonden toch verder te onderhandelen. Op een aantal punten leken de bonden en de werkgeversorganisatie overeenstemming te bereiken. Zo is de Hbo-raad bereid om de salarislijnen in te korten en ziet de noodzaak van scholing ook in. Na enkele overlegronden bood de Hbo-raad zes procent voor twee jaar, een eindejaarsuitkering van 0,75 procent, maar ook dit bod beschouwt de bond als onvoldoende marktconform. De cao zou per 1 juni 2000 moeten ingaan.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.