• blad nr 12
  • 17-6-2000
  • auteur . Overige 
  • Boekenkraam

 

Boekenkraam

Kamertje
In de personeelskamer wordt vaak lief en leed met elkaar gedeeld. Aanleiding voor Jacques Vriens, bekroond kinderboekenschrijver en oud-directeur van een basisschool, om er een boekje voor volwassenen over te schrijven. In Het kamertje vertelt hij over de belevenissen van leerkrachten en de directeur in de personeelskamer van een kleine basisschool. Herkenbare onderwerpen als luizen, ouderavonden of straffen, komen aan de orde. Het boekje is een bundeling van columns die eerder in het tijdschrift Didaktief en School hebben gestaan. Het kamertje is te bestellen bij uitgeverij Van Holkema & Warendorf (ISBN 90-269-2367-8), prijs Ÿ14,90.

Vmbo
In Vmbo in beeld beschrijft Frans Wisman van het ministerie van Onderwijs niet alleen de veranderingen in het vmbo, maar geeft hij ook antwoord op de vraag waarom mavo en vbo moesten samengaan. Hij gaat in op de geschiedenis van het beroepsonderwijs en alle ontwikkelingen die uiteindelijk hebben geleid tot deze grote operatie. Het boek is bedoeld voor schoolleiders, docenten, onderwijsondersteuners en mr-leden. CPS en Fontyshogescholen geven het boek uit (ISBN 90-6508-442-8), prijs Ÿ49,50.

Spellen
Ondanks jarenlang onderwijs hebben leerlingen van twaalf tot achttien jaar en volwassenen soms hardnekkige problemen met spellen. Die problemen hoeven niet altijd veroorzaakt te worden door een gebrek aan intelligentie, maar kunnen ook komen door een leerstoornis als dyslexie, dysorthografie, of door slecht onderwijs.
Problemen van gevorderde spellers biedt de mogelijkheid ernstige problemen te (leren) herkennen en te verhelpen. Het is bestemd voor leerkrachten voortgezet onderwijs, orthopedagogen, remedial teachers en docenten en studenten van lerarenopleidingen. Het boek is verschenen in een tweede herziene druk, aangepast aan de nieuwe spelling en veranderde inzichten. Problemen van gevorderde spellers is geschreven door Koos Henneman, uitgeverij Coutinho (ISBN 90-6283-20-08).

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.