• blad nr 12
  • 17-6-2000
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Onderzoek naar stage allochtone leerling

Er komt een onderzoek naar de oorzaken voor het gebrek aan stageplaatsen voor allochtone leerlingen. Dat beloofde minister Hermans in de Tweede Kamer tijdens een debat over het inspectierapport waarin melding wordt gemaakt van discriminatie.

In het Onderwijsverslag 1999 meldt de inspectie dat het gebrek aan stageplaatsen voor allochtone leerlingen in het mbo vooral wordt veroorzaakt door discriminatie bij de werkgevers. Deze conclusie had nogal wat opwinding tot gevolg. De MKB, organisatie van het midden- en kleinbedrijf, wees de beschuldiging verontwaardigd van de hand. Leerlingen zouden alleen op kwaliteit en motivatie worden geselecteerd. Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling, vroeg om een grondig onderzoek, want wellicht ligt hier ook de oorzaak voor de grote uitval onder allochtone leerlingen in het mbo. Tijdens het Kamerdebat meende het VVD-Kamerlid Cornielje dat er niet zozeer sprake is van discriminatie alswel van Rverdringing1. Omdat autochtone leerlingen in het mbo doorgaans een hoger niveau volgen, wordt aan hen de voorkeur gegeven. Werkgevers zouden hun twijfels hebben bij de leertrajecten op niveau 1 en 2, die door het merendeel van de allochtone leerlingen worden gevolgd. Toch wil minister Hermans er door middel van een onderzoek achterkomen of er bij de weigering van allochtone stagiairs geen oneigenlijke argumenten worden gebruikt.
Voor het vmbo hebben bedrijfsleven, vakbeweging en het ministerie een actieprogramma opgesteld waarbij docenten en bedrijfsleven elkaar informeren. De bedoeling is dat er in de basisberoepsgerichte leerweg meer maatwerk en meer variëteit komen. Ook hier zijn stageplaatsen belangrijk. In de samenwerking zullen de vmbo-scholen zich vooral richten op het bedrijfsleven in de regio. Het ministerie heeft voor dit plan 78 miljoen beschikbaar. Een bijdrage van het bedrijfsleven is mogelijk maar staat nog niet zwart op wit.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.