• blad nr 12
  • 17-6-2000
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Elke leerling e-mailadres

De ict-plannen voor scholen worden versneld ingevoerd. In plaats van in 2003 krijgen scholen het komende schooljaar al honderd gulden per leerling extra. Ook de aansluiting op het Kennisnet wordt vervroegd. In plaats van halverwege 2002 moeten aan het eind van 2001 alle scholen aangesloten zijn. De vervroegde uitkering van honderd gulden wordt betaald uit de meevallers in de voorjaarsnota.

Minister Hermans van Onderwijs maakte de versnelde invoering bekend tijdens een jongerenmanifestatie. Daar liet hij tevens weten dat leerlingen vanaf groep vijf in het basisonderwijs eigen e-mailadressen krijgen. Een school hoeft daarvoor nog niet op het Kennisnet aangesloten te zijn. Volgens een woordvoerder van het ministerie wordt dat vanaf 1 augustus geregeld. Scholen kunnen, wanneer ze dat willen, e-mailadressen aangeleverd krijgen. Iedere leerling die ervoor in aanmerking komt, heeft een uniek adres. De school moet daarvoor eerst toestemming vragen aan de ouders. Verwacht wordt dat de operatie die voor ongeveer 800.000 leerlingen wordt uitgevoerd, aan het eind van het jaar rond is.
Of de leerlingen over voldoende computers op school beschikken om hun e-mailadres te kunnen gebruiken is niet bekend. Gemiddeld is er in het basisonderwijs nu één computer per zestien leerlingen. In tegenstelling tot de vorige minister, Ritzen, wil Hermans niet vastleggen hoeveel computers er in een school moeten staan.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.