• blad nr 12
  • 17-6-2000
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Literatuur

De school als poldermodel?¹ Dat is het thema van de Dag van het literatuuronderwijs die op vrijdag 3 november wordt georganiseerd. De bijeenkomst is bedoeld voor docenten Nederlands en moderne vreemde talen en verder iedereen die met cultuur in de school te maken heeft. De kosten bedragen fl 200,- een de plaats is de Dolen in Rotterdam. Informatie 06-6279549

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.