• blad nr 12
  • 17-6-2000
  • auteur D. van 't Erve 
  • Redactioneel

 

Voorlichting

Hoe gaat op scholen de voorlichting over homoseksualiteit er uitzien? Deze vraag staat centraal tijdens het afsluitende debat van de Landelijke voorlichtingsdag 2000 op 24 juni in Nijmegen. Het debat is vrij toegankelijk en begint om 16 uur. Hieraan neemt onder andere Sharon Dijksma (Tweede-Kamerlid PvdA) deel. Het programma bestaat verder uit presentaties, discussies en workshops. Meer informatie bij COC-afdeling Nijmegen, telefoon (024)3600345 of op de website www.pinknijmegen.demon.nl/lvd2000.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.