• blad nr 12
  • 17-6-2000
  • auteur J. van Aken 
  • Redactioneel

 

Onderwijsraad ziet het anders

Enkele dagen voordat Adelmunds plan voor de aanpak van onderwijsachterstanden verscheen, kwam de Onderwijsraad met een ongevraagd advies om de achterstanden op te lossen. Het advies Aansturing van onderwijskansen¹ wijkt op vier punten af van het plan van Adelmund.

De Onderwijsraad denkt aan de invoering van een landelijk fonds achterstandsbestrijding. Scholen kunnen daaruit hun extra inspanningen bekostigen om de achterstanden weg te poetsen. De staatssecretaris houdt vast aan de huidige manier van financieren. De raad pleit bovendien voor een visitatiecommissie die moet vaststellen welke verbeteringen op een achterstandsschool mogelijk zijn. Het ministerie vindt dat de onderwijsinspectie dat in samenwerking met de school zelf wel kan en heeft geen behoefte aan nog een instantie erbij. Ook voor het voorstel om scholen na vier jaar te korten op hun budget als verbeteringen uitblijven, voelt de overheid niets.
De Onderwijsraad benadrukt dat de invoering van leerstandaarden essentieel is om dit plan te doen slagen, minimumeisen voor de beheersing van vakken als rekenen en taal. Op die manier zouden de overheid en de scholen een ijkpunt hebben. Het ministerie vindt dat een brug te ver. Scholen moeten de mogelijkheid houden om af te kunnen wijken.
De AOb is tegen het voorstel om scholen te korten op het budget als verbeteringen na vier jaar uitblijven. De AOb ziet ook niets in een visitatiecommissie. Scholen zijn zeer wel in staat zelf verbeteringen aan te brengen. Wel vindt de bond de gedachte van een landelijk noodfonds aantrekkelijk. Het zou weleens kunnen dat de verbeterplannen die de school voorstelt niet uit de eigen bekostiging van het schoolbestuur betaald kunnen worden

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.