• blad nr 15
  • 3-10-2015
  • auteur J. van Aken 
  • Redactioneel

 

Geen injectie

Leraren stellen regelmatig vragen over het geven van injecties aan kinderen met diabetes naar aanleiding van een factsheet over diabeteszorg in het primair onderwijs. De AOb adviseert leraren om dit niet te doen omdat zij altijd aansprakelijk zijn bij verwijtbaar handelen.
Leraren mogen onder bepaalde voorwaarden medicatie en insuline aan leerlingen met diabetes verstrekken, volgens een factsheet over diabeteszorg in het primair onderwijs van het ministerie van Onderwijs. Een voorwaarde is dat docenten het vrijwillig doen. De AOb adviseert om geen diabeteszorg te verlenen omdat, zoals ook in het document staat, iedereen die deze handelingen verricht strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk is bij verwijtbaar handelen. “Die aansprakelijkheid kan niet afgewenteld worden op school of het bestuur”, benadrukt Anne Seuren van de AOb.
Daarnaast vindt de AOb dat leraren geen zorgverleners zijn. “Je kunt niet tegelijkertijd voor de klas staan en zorg verlenen, dat gaat ten koste van andere leerlingen. Ook ben je aansprakelijk voor ongelukjes doordat de leraar ‘even’ zorg aan het verlenen was aan een individuele leerling, of als je juist vergeet zorg te verlenen omdat je met je groep bezig bent”, zegt Seuren.
Een beter alternatief vindt de AOb diabeteszorg op school door een wijk- of kinderverpleegkundige. In het protocol staan deze verpleegkundigen als de eerst aangewezen zorgverlener. Ouders kunnen zelf een indicatie voor verpleging op school aanvragen bij een thuiszorginstelling door een beroep te doen op de Zorgverzekeringswet. Ook is het mogelijk een klassenassistent, die niet de verantwoordelijkheid heeft voor een klas, in diabeteszorg te scholen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.