• blad nr 15
  • 3-10-2015
  • auteur J. van Aken 
  • Redactioneel

 

Wat valt er onder de opslagfactor?

Mijn directie heeft het overlegmodel voor het taakbeleid ingevoerd. Mag dat zomaar en welke taken vallen er onder de opslagfactor?

Voor het vaststellen van het taakbeleid is er de keuze tussen het basismodel en het overlegmodel in het primair onderwijs. Het basismodel omvat vast omschreven regels en bij het overlegmodel maakt de werkgever met alle teamleden afzonderlijk afspraken over de verdeling van lesuren en andere taken.
De AOb krijgt veel vragen over het overlegmodel. “Regelmatig zie je dat het schoolbestuur of de directie een team voor een voldongen feit stelt door aan te kondigen dat ze met het overlegmodel gaan werken”, merkt Wim Gulitz van het Informatie- en Adviescentrum van de AOb. Dit is in strijd met de cao. “De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) en de meerderheid van het team moeten instemmen met het overlegmodel. Is die meerderheid er niet dan geldt het basismodel.”
Daarnaast scharen werkgevers regelmatig teveel taken onder de opslagfactor uit het overlegmodel. Die bedraagt - in overleg - 35 tot 45 procent extra tijd bovenop de lesuren voor lesvoorbereiding en nakijken. “Geregeld zetten directeuren ook taken als vergaderen, huisbezoeken, de begeleiding van pabo-studenten en oudergesprekken onder de opslagfactor. In de praktijk betekent het dat we dan onbetaald meer dan 40 uur werken, constateren leden soms. Dat klopt”, zegt Gulitz. “De PMR kan dit voorkomen door niet in te stemmen met het overlegmodel als er teveel taken onder de opslagfactor vallen. Ook een individuele leerkracht kan afspreken alleen taken te doen die binnen de jaartaak passen.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.